צור קשר

לקבלת פרטים והצעת מחיר

Your details were sent successfully!

פרי מוריס
 
perrimorris@gmail.com 
טלפון: 052-2962988
פקס: 153-522962988

 

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הינו מוצר פנסיוני שמטרתו לצבור כספים לגיל הפרישה.

השם "ביטוח מנהלים" הינו שם שיווקי ולאו דווקא קשור למנהלים. כל אחד יכול לרכוש ביטוח מנהלים ללא קשר

למעמדו התעסוקתי. קיימת גם גרסה המיועדת לעצמאים ונקראת "תגמולים לעצמאי".

ניתן להוסיף לביטוח המנהלים גם כיסוי לאובדן-כושר עבודה (עד 75% מהשכר) וכיסוי למקרה מוות.

ההפרשות לביטוח מנהלים

המעסיק משלם עד 7.5% משכרו של העובד לתגמולים (כולל אובדן כושר עבודה) ובנוסף מעביר המעסיק עד 8.33% מהשכר לפיצויים והעובד משלם עד 7% משכרו לתגמולים. וביחד מדובר על כ-22% מהשכר, המועברים בכל חודש לביטוח. סכומים אלו נצברים בפוליסה וכפופים למסלול השקעות שאותו בחר העובד.

קיימים הסכמים שונים במשק וישנם הבדלים רבים בין ההפרשות לביטוחי המנהלים ע"י מעסיקים שונים, אך ישנו מינימום שכל מעסיק וכל עובד חייבים להפריש וזאת על-פי "צו ההרחבה לפנסיית חובה" שהוחל בשנת 2008. 

כיצד מחושבת קצבת הפנסיה בגיל הפרישה?

החישוב המדויק כולל התחשבות בכמה גורמים כמו "מקדמי קצבה" ו"ריבית תעריפית" וכדומה.. אך לצורך הבנת העניין נתייחס לגורם החשוב יותר שהינו "מקדם הקצבה":

 

מקדם הקצבה הינו מס' סטטיסטי ממוצע המייצג את כמות החודשים שאדם צפוי לחיות מעבר לגיל הפרישה ככל שזה ידוע היום. למשל, אם המקדם הינו 202 ומדובר בגבר, המשמעות היא שתוחלת החיים הצפויה מגיל 67 ואילך הינה 16 שנה ועוד 10 חודשים. (ביחד 202 חודשים). דהיינו, תוחלת החיים הצפויה לגבר הינה בסביבות 83 שנה.

 

כעת, מחלקים את הצבירה בפוליסה במקדם הקצבה ומקבלים את גובה הקצבה החודשית שיקבל המבוטח בפוליסה, בכל חודש, עד מותו

 

(גם אם יחיה יותר שנים, כמובן).

 

נניח שהמבוטח צבר 1,212,000 ₪. נחלק את זה ב-202 ונקבל קצבה חודשית של 6,000 ₪ לחודש.

 

מקדם הקצבה הינו גורם משמעותי בחישוב הפנסיה שלנו. לכן במידה והפוליסה מבטיחה את מקדם הקצבה עשוי להיות לכך יתרון משמעותי.

 

בביטוחי מנהלים שנמכרו עד סוף שנת 2012 ישנו "מקדם קצבה מובטח". באותה שנה, המפקח על הביטוח במשרד האוצר, אסר על מכירת פוליסות נוספות מסוג זה והנחה את חברות הביטוח לשווק מקדמי קצבה מובטחים רק מגיל 60 ומעלה. כך שאדם בן 35 שרוכש היום את הביטוח, לא יוכל לדעת את גובה מקדם הקצבה, אלא רק לאחר 25 שנה...

 

לכן, אם יש לכם ביטוח מנהלים או "תגמולים לעצמאי" שרכשתם לפני שנת 2013 – כדאי לשמור עליו!

(בכפוף להתייעצות מקצועית עם איש מקצוע- סוכן ביטוח פנסיוני או יועץ פנסיוני), כי את המוצר הזה כבר לא ניתן לרכוש היום.

מי הם "המתחרים" של ביטוח המנהלים?

בשוק הביטוח והפנסיה בישראל קיימים עוד שני מוצרים פנסיונים המיועדים לגיל הפרישה והם קרן-פנסיה וקופת-גמל. לכל אחד יתרונות וחסרונות לעומת ביטוחי המנהלים.

מהם יתרונות ביטוח המנהלים לעומת קרן פנסיה או קופת-גמל?     
  • ביטוח מנהלים הינו חוזה בין חברת-הביטוח לבין המבוטח. את החוזה לא ניתן לשנות לרעת המבוטח לאחר שכבר נרכש ע"י המבוטח. לעומת זאת, קרן-פנסיה וקופת-גמל אלה מעין קופות המנוהלות ע"י תקנון המשתנה בכל תקופה ואינו קבוע. בהרבה מקרים התקנון שונה לרעת העמיתים.

  • מקדם הקצבה בפוליסות לפני 2013 מובטח מגיל ההצטרפות ובפוליסות שאחרי 2013 ניתן לרכוש מקדם קצבה מובטח מגיל 60 ומעלה. בקרן-פנסיה ובקופת-גמל מקדם הקצבה אינו מובטח.

  • בביטוח מנהלים הכיסוי לאובדן כושר עבודה הינו רחב יותר, הביטוח אישי ואינו תלוי במבוטחים אחרים ונדרשת הרבה פחות בירוקרטיה על-מנת לקבל את הפיצוי לאחר קרות מקרה הביטוח.

  • במקרה מוות המוטבים מקבלים סכום חד-פעמי גבוה ובזאת הסתיים הקשר מול הגורם המשלם. לעומת זאת, בקופת-גמל אין סכום למקרה מוות ובקרן-פנסיה יש "קצבת שארים" שאותה מקבל בן/בת הזוג של הנפטר ו/או ילדיו עד גיל 21 והכל כפוף לתקנון משתנה. ישנה תלות קבועה בגורם המשלם... למרות-זאת, השאלה מה עדיף עבורך אינה כה ברורה ולכן יש להתייעץ עם גורם מקצועי.

  • מוטבים- בביטוח מנהלים ניתן לקבוע בצורה חופשית מי הם המוטבים שיקבלו את הכספים לאחר מות המבוטח. בקרן-פנסיה, ישנם כללים אחרים: "השארים" קודמים ל"מוטבים". הדבר יוצר בעיות במקרים שבהם בני-זוג נפרדו והעמית מעוניין לשנות את המוטבים.

  • גמישות רבה יותר- בביטוח מנהלים ניתן לבחור את סכומי הביטוח של הכיסויים הביטוחיים ואת היחס ביניהם. בקרן-פנסיה ישנם מס' מסלולים קבועים וישנה פחות גמישות בקביעת הסכומים. בקופת-גמל, נכון ל-2013 אין אפשרות לרכוש כיסויים ביטוחיים כלל.

 

ישנם הבדלים רבים בין המוצרים הפנסיוניים השונים ועוד מרכיבים רבים שצריך לקחת בחשבון כגון: דמי ניהול, תשואות, מסלולי השקעות, סוג הצהרת הבריאות ועוד.

 

כפי שניתן להבין מהכתוב כאן- מוצר פנסיוני הינו מוצר מורכב ולא פשוט להבנה אך חשיבותו לעתידנו הכלכלי גבוהה ביותר! 

לכן חובה להיפגש עם סוכן-ביטוח מקצועי כדי לבדוק את המערך הפנסיוני שלך ו/או לבנות אותו - אם עוד אין לך...

יום שעובר אינו חוזר.

שירותים - מוצרים פנסיונים