צור קשר

לקבלת פרטים והצעת מחיר

Your details were sent successfully!

פרי מוריס
 
perrimorris@gmail.com 
טלפון: 052-2962988
פקס: 153-522962988

 

קופת גמל

קופת גמל היא כלי חיסכון פנסיוני, לגיל פרישה, המיועד לתשלום קצבה לאחר יציאה לפנסיה. קופות הגמל פועלת בפיקוח הממונה על שוק ההון ונהנות מהטבות מס מפליגות.

סוגי קופות הגמל

קיימות קופת גמל כללית וקופת גמל מסלולית. בקופת גמל כללית מנוהלים הכספים בהתאם לשיקול דעתו של הגוף המנהל, שרשאי בכל נקודת זמן להחליט באשר להשקעת הכספים. בקופה מסוג זה אין התחייבות להשקעה מינימלית באפיק השקעות ספציפי כגון אג"ח, מניות ועוד. בניגוד לכך, בקופת גמל מסלולית, כל מסלול מייצג התחייבות למדיניות השקעה מוגדרת, בה הגוף המנהל חייב לעמוד. כך למשל, מסלול מדדי, מחויב בהשקעה של לפחות 50% מסך נכסי הקופה בנכסים צמודי מדד.

 

החל משנת 2003 פועלות קופות גמל במסלולים שונים, שמותאמים לצרכי הלקוחות, על פי תמהיל השקעות, רמת סיכון וטווח החיסכון הרצוי. בקופת הגמל מופקדים כספים על ידי העובד או המעביד, וזאת בהתאם לסוג הקופה. כספים שהופקדו לקופות גמל לפני שנת 2006 ניתנים למשיכה כעבור 15 שנה מתאריך פתיחת קופות גמל או בגיל 62 לאישה ו-67 לגבר (ובתנאי שיהיו בעלי ותק של חמש שנים לפחות), לפי המוקדם מבין השניים. החל משנת 2006, הוחלט כי כספים שהופקדו לקופות גמל ניתנים למשיכה מגיל 60 בלבד. יש לציין כי משיכת כספים מקופות גמל לפני מועדים אלו אינה מומלצת וכרוכה בתשלום מס משמעותי בשיעור של 35%.

 

בעקבות החלטת האוצר, החל מינואר 2008, שונתה מהות החיסכון הפנסיוני ומנקודת זמן זו, כל ההפקדות שיבוצעו לקופת הגמל מעניקות לחוסך קצבה חודשית לכל החיים, ולא ניתנים למשיכה אחת. עם זאת, כספים שנצברו בקופה עד ל2008, יתאפשרו למשיכה הונית.  אי לכך, נחלק השוק הפנסיוני לשתי קופות גמל: קופת גמל משלמת קצבה וקופת גמל לא משלמת קצבה.

קופת גמל לא משלמת לקצבה (בעבר נקראה קופת גמל לתגמולים)- חסכון לטווח ארוך, שנועד למשיכה בעת הפרישה, בסכום אחד. בעקבות השינוי  שערך האוצר  בינואר 2008, לא ניתן עוד לבצע הפקדות באפיק זה.

קופת גמל משלמת קצבה- קופה המבטיחה קצבה חודשית, החל מהיציאה לגמלאות. 

מי מפריש לקופה?

לעמיתים שכירים -  מפרישים העובד והמעביד, במקביל.

לעמיתים עצמאיים – לקופה זו מפריש העצמאי באופן בלעדי וזוכה להטבות מס.

קרן השתלמות

בנוסף, קיימת גם קרן השתלמות – למרות שמה, גם קרן השתלמות היא למעשה קופת גמל ומיועדת לחיסכון לטווח קצר יותר, שלוש עד שש שנים למשיכה ללא קנס, למטרות מימון שונות. 

לעמיתים שכירים- כל עובד זכאי לבקש מהמעסיק להפריש חלק משכרו לקרן השתלמות.

לעמיתים עצמאיים- עצמאי יכול להפריש לעצמו כסף לקרן השתלמות, ובלבד שלא יעלה על 7% מהכנסתם. בכל שנה מפרסם המפקח על הביטוח תקרת הפקדה לסכום המותר בחוק, אשר בגינו זכאי העצמאי להטבות מס.

האם אתה יודע מה מצב קופת הגמל שלך?

למרות חשיבות  הדבר, על פי מספר סקרים שנערכו, מרבית השכירים בישראל, לא יודעים היכן מתנהלת קופת הגמל שלהם, באיזה בית השקעות, מסלול והרכב השקעות. אך דווקא הנפילה הכלכלית הגדולה של  2008, כמו גם השינויים התכופים בשווקים העולמיים בתקופה האחרונה, העירו רבים מהחוסכים הפנסיונים לחשיבות הבדיקה של קופות הגמל באופן שוטף. 

עם זאת, רבים מהחוסכים מבולבלים באשר לבית ההשקעות והמסלול אליו כדאי להם להצטרף. 

שירותים - מוצרים פנסיונים