צור קשר

לקבלת פרטים והצעת מחיר

Your details were sent successfully!

פרי מוריס
 
perrimorris@gmail.com 
טלפון: 052-2962988
פקס: 153-522962988

 

קרן השתלמות

חיסכון משתלם ופטור ממס

קרן השתלמות היא תכנית חיסכון לשכירים ועצמאים שיתרונה העיקרי הנו הפטור ממס על הקרן ועל רווחיה. הפטור ממס ניתן כאשר הכספים נמשכים מהקרן לאחר תקופה קצרה יחסית של שש שנים מיום פתיחת התכנית. בעבר, נועד החיסכון בקרן לצרכי לימודים, אך כיום ניתן לעשות בו שימוש לכל צורך, והדבר הפך את החיסכון בקרן לפופולארי במיוחד. 

מהם יתרונות החיסכון בקרן השתלמות?

הרווחים מהכסף הנחסך בקרן פטורים ממס לאחר תקופת חיסכון של שש שנים (קיימות אפשרויות לקבלת הפטור גם לאחר תקופה של שלוש שנים במקרים מסוימים, כגון השתלמות בחו"ל או יציאה לפנסיה).

התקופה הקצרה יחסית בה ניתן למשוך את כספי קרן ההשתלמות מאפשרת התמודדות עם אתגרים פיננסיים בטווח הקצר והבינוני. עם זאת, יש לשים לב כי הפטור על רווחי הקרן מתבטל במקרה של משיכת הכספים לפני שחלפו שש שנים מיום פתיחת החיסכון (עם הסייגים שהוזכרו בסעיף הקודם).

 

שכיר שכל הכנסתו מבוטחת ייהנה רק מזיכוי, ועד 7% מהתקרה בסך 8,700

שיעור הזיכוי 35% בכל קופות הגמל.

שיעור הניכוי בגובה המס השולי הקטנת ההכנסה החייבת, לפני חישוב המס.

עצמאי המפקיד עד 3.5% לא.כ.ע. ועד תקרת הכנסה 36,356 ₪ , ייהנה מניכוי.

* בשנת המס 2014 סך 1,454 ₪ לחודש.

הפקדה לקרן השתלמות

שכיר – מעסיק עד 7.5% , עובד עד 2.5%

תקרת שכר להפקדה הפטורה בידי העובד – 15,712 ₪ לחודש.

מעל התקרה – חבות מס בהפקדה (זקיפת שווי) ומס רווחי הון במשיכה.

 

בעל שליטה – מעסיק עד 4.5% , עובד עד 1.5%

תקרת שכר להפקדה הפטורה בידי העובד – 15,712 ₪ לחודש.

ניתן להפקיד עבור בעל השליטה כשכיר רגיל, אולם ההוצאה תותר רק עד השיעורים

האמורים. לא תחול זקיפת הכנסה בגין שיעורי הפקדה כשכיר רגיל.

 

עצמאי – הפקדה בשיעור 7% מהתקרה בסך 264,000 ₪ לשנה = 18,480

,(6,600) ההוצאה שתותר בניכוי, הינה ההפקדה שמעבר ל 2.5%

סך 11,880 ₪ לשנה.

מכאן עולה שכדי להתחיל להרוויח הטבות מס, העצמאי צריך להפקיד מעל 540 ש"ח לחודש.

מומלץ להפקיד לקרן השתלמות בהפקדות חודשיות בהוראת קבע, ולא לחכות לסוף השנה כדי להפקיד סכום חד פעמי.

 

שכיר לא רשאי להפקיד לקרן השתלמות כעצמאי, בגין "הכנסה נוספת" .

 

מקלט מס לחיסכון הוני – עצמאי רשאי להפקיד לקרן השתלמות עד התקרה,

אף אם הכנסתו נמוכה ממנה. ההוצאה מעבר להכנסה בפועל לא תותר בניכוי,

אולם במשיכה לא יחול מס רווחי הון.

 

 

קרן השתלמות היא תוכנית החיסכון היחידה בישראל שמאפשרת לחוסך למשוך את החיסכון שצבר כסכום הוני חד פעמי פטור הן ממס על הקרן והן ממס על הרווחים, כיוון שכך חוסכים רבים מעדיפים לא למשוך את הקרן לאחר 6 שנים ומייעדים את הקרן לגיל פרישה.

ניתן לקחת הלוואות על בסיס קרן השתלמות בריבית אטרקטיבית סביב ריבית הפריים ולהמשיך ליהנות מהתשואה של הקרן.

ניתן לעבור מקרן לקרן ללא פגיעה בזכויות. 

שירותים - מוצרים פנסיונים