צור קשר

לקבלת פרטים והצעת מחיר

Your details were sent successfully!

פרי מוריס
 
perrimorris@gmail.com 
טלפון: 052-2962988
פקס: 153-522962988

 

קרן פנסיה

קרן פנסיה היא מוצר פיננסי-ביטוחי שמטרתו צבירת כספים לגיל הפרישה והקניית ביטחון כלכלי למשפחה בעת אירוע של פטירה ו/או אובדן כושר עבודה. בניגוד לביטוח מנהלים - קרן פנסיה איננה חוזה. מדובר בתקנון המשתנה בהתאם למצב הכספי של הקרן. במילים אחרות, קרן פנסיה היא מעין קופה ציבורית שאליה העמיתים מפרישים כספים, ובעת הפרישה או במקרה של פטירה ו/או אובדן כושר עבודה- הקרן משלמת לעמית או למשפחתו כספים על-פי זכויות הרשומות בתקנון.  

ההפרשות לקרן הפנסיה

המעסיק משלם עד 7.5% משכרו של העובד לתגמולים ובנוסף מעביר המעסיק עד 8.33% מהשכר לפיצויים והעובד משלם עד 7% משכרו לתגמולים. וביחד מדובר על כ-22% מהשכר, המועברים בכל חודש לקרן. סכומים אלו נצברים לטובת העמית בקרן וכפופים למסלולי פנסיה והשקעות שאותם בחר העובד. ישנו גם מסלול פנסיה המהווה ברירת מחדל.

 

קיימים הסכמים שונים במשק וישנם הבדלים רבים באחוזי ההפרשות לקרן הפנסיה ע"י מעסיקים שונים, אך ישנו מינימום שכל מעסיק וכל עובד חייבים להפריש וזאת על-פי "צו ההרחבה לפנסיית חובה" שהוחל בשנת 2008.

כיצד מחושבת קצבת הפנסיה בגיל הפרישה?

החישוב המדויק כולל התחשבות בכמה גורמים אך לצורך הבנת העניין נתייחס לגורם החשוב יותר שהינו "מקדם הקצבה":

 

מקדם הקצבה הינו מס' סטטיסטי ממוצע המייצג את כמות החודשים שאדם צפוי לחיות מעבר לגיל הפרישה ככל שזה ידוע היום. למשל, אם המקדם הינו 202 ומדובר בגבר, המשמעות היא שתוחלת החיים הצפויה מגיל 67 ואילך הינה 16 שנה ועוד 10 חודשים. (ביחד 202 חודשים). דהיינו, תוחלת החיים הצפויה לגבר הינה בסביבות 83 שנה.

 

לגבי נשים- מקדם הקצבה בד"כ גבוה יותר משום שסטטיסטית נשים צפויות לחיות יותר שנים מגברים. המשמעות של המקדם הגבוה יותר לנשים הינו שהפנסיה של נשים צפויה להיות נמוכה יותר!

 

כדי לחשב את גובה הפנסיה - מחלקים את הצבירה של העמית במקדם הקצבה ומקבלים את גובה הקצבה החודשית שיקבל העמית מקרן הפנסיה, בכל חודש, עד פטירתו (גם אם יחיה יותר שנים, כמובן), אך בניגוד לפוליסת מנהלים, המקנה קצבה די קבועה עם שינויים מזעריים - גובה הקצבה בקרן הפנסיה אינו קבוע ועשוי להשתנות בתנודתיות, ובד"כ כלפי מטה, ככל שתעלה תוחלת החיים של כלל עמיתי הקרן וזאת, משום שמקדם הקצבה אינו מובטח.

מי הם "המתחרים" של קרן הפנסיה?

קופת גמל היא כלי חיסכון פנסיוני, לגיל פרישה, המיועד לתשלום קצבה לאחר יציאה לפנסיה. קופות הגמל פועלת בפיקוח הממונה על שוק ההון ונהנות מהטבות מס מפליגות.

החל משנת 2003 פועלות קופות גמל במסלולים שונים, שמותאמים לצרכי הלקוחות, על פי תמהיל השקעות, רמת סיכון וטווח החיסכון הרצוי. 

יש להבחין בין קופת גמל כללית וקופת גמל מסלולית.

מהם היתרונות הבולטים של קרן הפנסיה לעומת ביטוח המנהלים או קופת-גמל?
  • דמי-הניהול מהצבירה נמוכים יותר ומוגבלים ל- 0.5% בלבד.

  • עלויות הכיסויים הביטוחיים נמוכות יותר מאשר בביטוח מנהלים.

  • כ-30% מסך הכספים בקרן מושקעים באג"ח מיועדות המעניקות כ-4.8% תשואה מטעם המדינה.

  • במידה ויש יותר מ-5 עובדים באותו מקום עבודה - ההצטרפות הינה ללא הצהרת בריאות.

 

ישנם עוד מס' יתרונות, אך ישנם גם חסרונות משמעותיים שצריך לקחת בחשבון בעת הצטרפות לקרן-פנסיה:

תקנון ולא חוזה, כיסוי לא מקצועי באובדן כושר עבודה ועוד.

 

כפי שניתן להבין מהכתוב כאן- מוצר פנסיוני הינו מוצר מורכב ולא פשוט להבנה אך חשיבותו לעתידנו הכלכלי גבוהה ביותר! 

לכן חובה להיפגש עם סוכן-ביטוח מקצועי כדי לבדוק את המערך הפנסיוני שלך ו/או לבנות אותו - אם עוד אין לך...

אנחנו לא הופכים להיות צעירים יותר עם הזמן...

שירותים - מוצרים פנסיונים