צור קשר

לקבלת פרטים והצעת מחיר

Your details were sent successfully!

פרי מוריס
 
perrimorris@gmail.com 
טלפון: 052-2962988
פקס: 153-522962988

 

ביטוח חיים

מהו ביטוח חיים?

ביטוח חיים הינו ביטוח המעניק פיצוי כספי במקרה של מוות או מגוון סיכונים, לבעל הביטוח או לשאריו.

משמעות הפוליסה, הינה שקט כלכלי עבור בני משפחתך, במקרה מוות של אחד ההורים, חס וחלילה ולכן ביטוח חיים הינו כיסוי חשוב ביותר לכל אדם בעל משפחה.

בעת רכישת פוליסת ביטוח חיים, הינך מבטיח הכנסה למשפחתך גם לאחר לכתך.

 

ישנם מספר אפשרויות לרכוש ביטוח חיים:

  • ביטוח חיים בפרמיה קבועה או בפרמיה אשר משתנה אחת ל1 או 5 שנים,

       לרוב פוליסות ביטוחי החיים בפרמיה הקבועה יגבו פרמיות גבוהות

       יותר בשנים הראשונות לפוליסה אך בחישוב כולל ניתן לחסוך עשרות אחוזים  לאורך שנות הפוליסה.

  • ניתן לרכוש פוליסת ביטוח חיים בפוליסת פרט או כתוספת לפוליסת ביטוח מנהלים.

 

חשוב להתאים את גובה הפיצוי למספר הנפשות התלויות במבוטח, לאחר שנולד עוד ילד יש להגדיל את גובה הפיצוי

בשביל לא לפגוע באיכות חיי המשפחה לאחר אסון.

ריסק או חסכון

קיימים בשוק שני סוגים של ביטוחי חיים:

ביטוח בעל מרכיב חסכון, כגון: ביטוחי מנהלים, פולסות חסכון עם תוספת ביטוח חיים ועוד.

ביטוח ריסק- ללא מרכיב חסכון.

ביטוח החיים מעניק למוטבים הקבועים בחוק או בפוליסה שלך, סכום כסף, שנקבע מראש על ידך ולטווח זמן הנקבע מראש.

 

נתמקד בפוליסת ביטוח חיים מסוג ריסק -

מוטבים

המוטבים בביטוח חיים הם המבטח עצמו, יורשיו החוקיים ושארי בשרו או כל אדם אחר הנקבע בפוליסה. אם חלילה נפטר אחד המוטבים לפני שנוצר צורך להפעיל את הביטוח, יזכו בתגמולים בן זוגו או צאצאיו, אם אין כאלו או שויתר המוטב על חלקו יעבור הכסף למבוטח עצמו. במקרה בו יש צורך להפעיל ביטוח חיים, על המוטבים להציג תעודת פטירה על מנת לקבל את תגמולי הביטוח , במידה ובפוליסה לא צוינו מוטבים, יחולקו התגמולים על פי צו הירושה של הנפטר.

 

ביטוח חיים לבני זוג או קרובים אחרים

 

לפוליסת הביטוח שלך, ניתן להוסיף מבוטחים נוספים.

 

ביטוח חיים לבני זוג וצאצאים אפשרי, רק בהסכמה בכתב של המבוטחים. לא ניתן לבטח בני זוג, הורים, או כל מבוטח אחר ללא הסכמה בכתב עם חתימתם. ילדים או פסולי דין אחרים מחויבים בהסכמה בכתב מהאפוטרופוס החוקי שלהם.

מהו סכום הפיצויים המקסימאלי שניתן לבטח?

בביטוח חיים אין גבול לקביעת סכום הפיצויים, הסכום תלוי אך ורק במבוטח ובנכונותו לשלם את ערך הפרמיה ובהסכמתה של חברת הביטוח לשלב את המבוטח בפוליסה בגובה הנדרש. ניתן לרכוש  ביטוח חיים אצל מספר חברות ביטוח שונות במקביל, וכך להבטיח פיצויים ממספר מבטחים. במקרה כזה, חובה ליידע כל אחת מחברות הביטוח בעת חתימה על הפוליסה.

הפסקת הביטוח

ביטוח חיים יכול להתבטל על ידי חברת הביטוח רק במקרים בהם, לא נתקבל דיווח לגבי מצבו הבריאותי של המבוטח – כלומר לא דיווח על מחלה כלשהיא והיא החמירה או כאשר המבוטח אינו משלם את הפרמיה. במקרים אלו רשאית חברת הביטוח לבטל את הפוליסה, אך היא חייבת להודיע על כך בכתב למבוטח.

המבוטח רשאי לבטל את ביטוח החיים בכל עת בה יחפוץ בתנאי ויודיע על כך לחברת הביטוח בהתאם להסכם שנחתם בפוליסה.

לפוליסה ניתן להוסיף מרכיבים שונים, בהתאם לצרכיך. 

שירותים - מוצרים פנסיונים