צור קשר

לקבלת פרטים והצעת מחיר

Your details were sent successfully!

פרי מוריס
 
perrimorris@gmail.com 
טלפון: 052-2962988
פקס: 153-522962988

 

ביטוח אבדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא אחד הביטוחים החשובים ביותר בחיינו, כיוון שכל אדם המתפרנס מעבודה (כלומר לא מקצבה

 או הכנסה פאסיבית), תלוי בכושר העבודה שלו על מנת לפרנס את עצמו ובני ביתו. כאשר יכולת זו נפגעת, תפגע רמת החיים ויכולת הקיום שלו ושל משפחתו. לכן חשוב מאוד לבטח את עצמנו למקרה שבו נכס כה חשוב כמו כושר העבודה שלנו יפגע או יינזק.

הכיסוי הבסיסי ביותר בביטוח זה הוא אובדן כושר עבודה בכל עיסוק שהוא, כלומר המבוטח נמצא במצב רפואי בו הוא אינו מסוגל לעבוד בכל עבודה שהיא לכן יפעיל את הביטוח.

 

רוב פוליסות הביטוח המקובלות מכסות אובדן כושר עבודה בשיעור של 75 אחוזים ומעלה – אובדן כושר עבודה מלא – אך ניתן גם לרכוש ביטוח לאובדן כושר עבודה חלקי  75 אחוז ומטה – באופן פרטני על פי פוליסה מסוימת.

הרחבות

הגדרת אובדן כושר עבודה הינה קבועה מראש בכל חברת ביטוח. במידה וברצונך לבטח עצמך עבור אובדן כושר עבודה מעבר להגדרות הקבועות, ניתן להרחיב את הפוליסה בהתאם לצרכיך ולמגבלות שתחיל החברה.

אובדן כושר עבודה מותאם למשלח יד ספציפי

מקצועות מסוימים דורשים מהאדם התמחות מדויקת וכן לעיתים, שימוש באיברים מסוימים, על מנת לבצע את עבודתו. כך למשל, מנתח לא יוכל לעבוד במידה ונקטעה אצבע ידו, בעוד עורך דין, יוכל להמשיך להתפרנס כרגיל עם אותה הפציעה.

לכן, במקצועות מסוימים מומלץ להרחיב את הביטוח לכיסוי נזקים ספציפיים ומוגדרים מראש בהתאם לאי היכולת של המבוטח לעסוק בעבודתו או בעבודה דומה ברמת ההשכלה או המיומנות הנדרשת לעבודתו.

 

חשוב להיוועץ בסוכן ביטוח מורשה טרם רכישת הפוליסה כדי לבחור את הביטוח המתאים לך ביותר מבחינת:

  • משך הזמן שרק לאחריו תחל\י לקבל את הפיצוי שרכשת.

  • האם הפיצוי שתקבל\י יתקזז עם הפיצוי שביטוח לאומי ישלם.

  • האם לרכוש ביטוח בפרמיה משתנה או בפרמיה קבועה.

  • לבחון האם יש צורך באובדן כושר עבודה, גם אם יש לך קרן פנסיה.  

שירותים - מוצרים פנסיונים