צור קשר

לקבלת פרטים והצעת מחיר

Your details were sent successfully!

פרי מוריס
 
perrimorris@gmail.com 
טלפון: 052-2962988
פקס: 153-522962988

 

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא הוא ביטוח הכולל ביטוח מבנה וכן ביטוח חיים למשכנתא מסוג ריסק. מבקשי מימון לדירה באמצעות משכנתא, מחויבים לרכוש ביטוח משכנתא, על מנת להבטיח את השלמת החזר המשכנתא לבנק גם במקרה וקרה אסון לנכס או לרוכש המשכנתא. החל משנת 2005 המעוניינים בביטוח דירה וביטוח חיים למשכנתא אינם מחויבים לפוליסה המוצעת על ידי הבנק אלא יכולים לבחור בינה ובין פוליסה מטעם סוכן ביטוח.

ביטוח דירה למשכנתא

 ניתן לרכוש ביטוח משכנתא דרך הבנק או דרך סוכן ביטוח פרטי. מכיוון שמרבית האנשים מעוניינים רק לסמן וי על סעיף הביטוח, רוב ביטוחי המשכנתא נעשים דרך הבנק. עם זאת, קיימים מספר הבדלים ונקודות שחשוב לשים לב אליהם ברכישת ביטוח משכנתא דרך הבנק, הנוגעים לתחומים המכוסים בפוליסה ולפיצוי הניתן למשפחה.

 

הבנק מורשה לשווק רק ביטוח מבנה שהינו הפוליסה הבסיסית ביותר של ביטוח דירה. מנגד, פוליסות ביטוח דירה הנרכשות דרך סוכן ביטוח, מאפשרות גמישות בהרכב הפוליסה ובגובה הפרמיה והפיצוי, וכן את שינוי היקף הכיסוי והוספת ביטוחים נוספים כגון ביטוח תכולה וצד ג'.

 

טופס החתימה על ביטוח דירה דרך הבנק כולל הצהרה הפוטרת את הבנק מכל אחריות במקרה של נזק בנכס עקב תת או עודף ביטוח. הצהרה זו נובעת מכך שיתכנו חישובי ערך לא מדויקים המתבססים רק על שווי השוק, המשמעות של הצהרה זו היא שהסכום שאותו תקבלו במקרה ותצטרכו להפעיל את הביטוח יהיה קטן מששיערתם, כיוון שאינו לוקח בחשבון שדרוגים שמעלים את שווי הדירה.

 ביטוח חיים למשכנתא

בעת לקיחת משכנתא, הלווה מחויב לרכוש ביטוח חיים למשכנתא, המכסה מפני מקרה בו  אחד או יותר מהלווים נפטר. במקרה כזה, כספי הביטוח יכסו את יתרת ההלוואה ויאפשרו לשארים להמשיך ולגור בנכס.

 

גובה הפרמיה והפיצוי בביטוח חיים למשכנתא הוא תוצר של גובה ההלוואה, תקופת ההחזר וגובה הריבית, וכן של גילו של לוקח המשכנתא. ככל שגורמים אלו גבוהים יותר כך תעלה הפרמיה החודשית. גם למינו, מצב בריאותו והרגלי העישון של הלקוח יש השפעה על גובה הפרמיה בביטוח חיים למשכנתא.

 

היוועצו בסוכן ביטוח לפני חתימה על ביטוח משכנתא

 

במידה ולאחר החזר היתרה לבנק תוותר יתרה, היא תועבר לשארי המבוטח המופיעים בפוליסה. עם זאת חשוב לדעת כי במרבית המקרים המשפחה אינה זוכה לראות כסף מביטוח חיים למשכנתא, ועל כן כדאי לרכוש ביטוח חיים רגיל בנוסף, בכדי להשאיר למשפחה יכולת התמודדות כלכלית.

 

לפני חתימה על ביטוח משכנתא עם הבנק, מומלץ להיוועץ בסוכן ביטוח. יתכנו הבדלים במחירים ובהיקפי הכיסוי בין הפוליסות השונות, גם עבור ביטוח חיים וגם עבור ביטוח דירה. אם בכל זאת סוגרים על ביטוח דירה עם הבנק, מומלץ לרכוש דרך סוכן ביטוח חבילות משלימות המבטחות גם את תכולת הנכס ונזקים לצד ג'.

שירותים - משכנתא, דירה, נסיעות לחו"ל